HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

  Chủ tịch Hội đồng

Bùi Anh Tuấn

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Ủy viên thường trực

Từ Thúy Anh

 

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Ủy viên

 

Đỗ Quốc Anh

Đại học Monash, Úc

Trần Thị Kim Anh

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Nguyễn Đăng Bằng

Đại học Cambridge, Anh

Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Việt Nam

Hoàng Xuân Bình

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Trần Nam Bình

Đại học New South Wales (UNSW), Úc

Hoàng Văn Châu

Nhà nghiên cứu độc lập, Việt Nam

Phạm Sĩ Công

Đại học Deakin, Úc

Lê Văn Cường

Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Pháp

Nguyễn Việt Cường

Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Trần Thị Anh Đào

Đại học Rouen, Pháp

Nguyễn Việt Dũng

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Lê Thái Hà

Quỹ VinFuture, Việt Nam

Nguyễn Ngọc Hà

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Nguyễn Minh Hằng

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Nguyễn Thị Hiền

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Phạm Thu Hương

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Bùi Văn Huyền

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Cao Đinh Kiên

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Bùi Thị Lý

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Stéphane Ngo Mai

Đại học Côte d'Azur, Pháp

Thái Thị Thanh Mai

Đại học HEC Montréal, Canada

Nguyễn Xuân Minh

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Nguyễn Thị Mơ

Nhà nghiên cứu độc lập, Việt Nam

Vũ Hoàng Nam

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Hồ Thúy Ngọc

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Nguyễn Hoàng Nhựt

Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand

Lê Thái Phong

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Lê Quang Thanh

Đại học Wollongong, Úc

Lê Thị Thu Thủy

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Đào Ngọc Tiến

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Trần Quốc Trung

Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam

Phạm Hoàng Văn

Đại học Baylor, Mỹ

Lê Anh Vinh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Việt Nam

Võ Xuân Vinh

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam